Oversikt over våre tjenester og avfallsløsninger

1.

Container til restavfall, blandet avfall.

Bygg og rivningsavfall samt møbler, rot og skrot.

2.

Container til restavfall med isolasjon.

Bygg og rivningsavfall med isolasjon. Også møbler, rot og skrot.

3.

Container til trevirke, blandet trevirke.

Kan inneholde skruer og spiker og være overflatebehandlet malt.

4.

Container til park og hageavfall.

Busker, grener, løv og trær.

5.

Container til trykkimpregnert trevirke.

Impregnerte materialer som kledning og terrassebord. Grønn eller brun impregnering.

6.

Container til gips.

Gipsplater og andre gipsprodukter.

7.

Container til tunge masser.

Betongprodukter, gravemasser, jord, sand, fliser med fliselim, keramiske produkter, tegl, takstein og leca. 

8.

Salg av nye sekker til avfall.

Sekker til alle typer avfall, vi leverer sekkene på døren eller du kan hente selv på vår adresse i Oslo.

9.

Henting av fylte sekker i Oslo og Akershus.

Henting av (big bags) sekker fylt med alle typer avfall. Lave priser.

10.