Vi gjør det enkelt å bli kvitt avfall, det du ikke kan kaste i containeren henter vi med varebiler !

Har du avfall som står på liste over farlig avfall/ spesialavfall, kan vi hente det med varebiler. Kontakt kundeservice for henting av det du ikke kan kaste. 

Trenger du hjelp til å få avfall hentet, stiller vi med gratis transport og bærehjelp. Avfall hentet med varebiler koster kr 990,- pr. kubikk. Egne priser for isolerglass, tunge masser og kjemikalier. Ta kontakt med kundeservice på 96941000 eller send en melding her.

Dette er farlig avfall / spesialavfall og må ikke kastes i containere:

 • Elektrisk, EE-avfall. Alt av elektrisk og elektronisk utstyr.

 • Radioaktivt avfall. Isotoper og andre produkter merkepliktig som radioaktivt.

 • Eksplosiver. Dynamitt og andre eksplosive stoffer kjemikalier, samt trykksatte beholdere. Dette gjelder også høyreaktive kjemikalier som kan forventes sterke reaksjoner med andre stoffer.

 • Smittefarlig avfall. Som for eksempel, sprøyter, kanyler, blodposer, laboratorium avfall og sanitærutstyr.

 • Våtorganisk avfall. Som matavfall, matoljer og lignende.

 • Farlig avfall. Alle typer kjemikalier, spraybokser, batterier, lyspærer, lysstoffrør, asbestprodukter, rengjøringsmidler, gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke og andre materialer som kan inneholde farlige stoffer.

 • Sorte, blå eller ugjennomsiktige sekker. Skal du bruke sekker, er det lurt å benytte blanke søppelsekker slik at innholdet kan kontrolleres, sorte og ugjennomsiktige sekker vil medføre kontrollkostnader.

 • Dekk og dekk på felg.

 • Avløpsslam.

 • Flytende avfall.

 • Isolerglass vinduer produsert mellom 1965 og 2005.

 • Gulvbelegg. Noe eldre gulvbelegg som linoleum ble tilsatt asbest, limen som ble brukt inneholdt også Ftalater. Slikt gulvbelegg må derfor håndteres som farlig avfall.

 • Taksingel/takpapp.

 • Masser. Betong, jord, sand, stein, grus, tegl, fliser med fliselim. Dette kan kastes i egen separat container.

Avfall som må ha egne containere og ikke blandes med annet avfall er:

 • Trykkimpregnert og kreosotbehandlet materiale. Bestill container her.

 • Gips. Bestill container for gips her.

 • Park og hageavfall. Bestill container for hageavfall her.

 • Tunge masser som stein, jord, grus, betong, tegl, keramiske produkter og fliser med fliselim. Bestill container her.

 • Isolasjon som Glava, steinull og glassvatt. Bestill container for isolasjon her.

 • Taksingel/takpapp. Ring kundeservice.

Avfallsprodusent/kunden er iht. avfallsforskriften ansvarlig for sortering av avfall som skal innleveres og å gi riktig opplysning om hva som leveres til mottak. Avvik fra definert standard blir belastet kunden iht. gjeldende avviks-bestemmelser.