Containere til utleie for restavfall.

Her kan du kaste restavfall, blandet avfall til sortering. Dette er den mest vanlige avfallsfraksjonen som benyttes.

Kampanje nå - 20%

 

Få inntil 10 dager med gratis dagleie ved bestilling av container levert eller hentet midt i uken.

Andre fraksjoner